Studentassistent, NTNU NanoLab

Denne jobbannonsen har utløpt på dato. Informasjonen kan være unøyaktig, feil eller foreldet.

Det åpner seg 2 ledige stillingersom studentassistent ved NTNU NanoLab. Nano@NTNU er en strategisk satsning av NTNU for å koordinere og fremme forskning innen nanoteknologi og nanovitenskap. Renrommet NanoLab er en del av denne satsningen og er en «open access» fasilitet på 700 m2. Det driftes av en fast stab på 8 ingeniører og 7 studentassistenter.

Oppgavene til studentassistentene ved NanoLab består i å assistere ingeniørene med den daglige driften av renrommet. Vi søker nå en ny kollega som kan ta ansvar for å fylle opp forbruksmaterialer i renrom og lager, samt gjøre annet forefallende arbeid både i og utenfor renrommet. Her er gode muligheter for personlig utvikling og stillingens innhold kan endres til å omfatte andre oppgaver etter hvert. Aktuelle framtidige oppgaver kan være for eksempel brukerstøtte, ukentlig vedlikehold av infrastrukturen eller innkjøp. Alle studentassistenter er viktige medarbeidere og vi regner med at vår nye kollega både strever etter å opprettholde NanoLabs høye standard og dessuten kommer med innspill for å forbedre våre rutiner.

Vi søker deg som er nøyaktig, selvstendig, nysgjerrig og strukturert. Hvis du har mulighet til å jobbe for NTNU NanoLab i mer enn tre semestre teller dette positivt. Stillingen tiltres hovedsakelig i august 2019, med opplæring før sommerferien i perioden april – juni. Muligheter for sommerjobb vil også kunne diskuteres. Vi ønsker at du jobber inntil 5 timer per uke, fortrinnsvis under normal arbeidstid. Stillingen er lønnet i lønnstrinn 19.

Ved spørsmål vedrørende stillingene, vennligst ta kontakt med laboratorieleder Ken Roger Ervik (tlf 95 77 34 10).

Personlig søknad, CV og karakterutskriftsendes til ken.roger.ervik@ntnu.no innen 25.03.2019.

Kommentarer

Du må være logget inn for å se og poste kommentarer.