Timinfo

Om Timini

Som de fleste andre linjer på NTNU har også vi på nanoteknologistudiet vår egen linjeforening, Timini. Timini ble stiftet klokka ti minus ni, den tiende i niende 2006 [10.09.2006 21:51], av de 32 første studentene på sivilingeniørstudiet i nanoteknologi ved NTNU.

Navnet «Timini» kommer fra "ti i minus niende", som spiller på den størrelsesordenen nano representerer. En nanometer er jo 10-9 m, eller en milliondels millimeter. Et gjennomsnittlig hårstrå har alene en diameter på hele 60 000 nanometer. Timini drives med det mål at linjeforeningen skal fremme medlemmenes interesser, og være med på å skape en best mulig faglig og sosial arena for studentene på sivilingeniørstudiet i nanoteknologi.

I 2010 ble maksimalt antall aktive medlemmer første gang nådd, da nanoteknologistudiet for første gang utgjorde fem fulle kull. I dag er vi ca. 200 studenter på studiet, hvorav en stor del er aktive i linjeforeningen.

Undergruppene

Timini er ledet av et hovedstyre kalt Styret, som kan kontaktes ved å sende mail til styret[at]timini.no.

I årenes løp har det også blitt dannet flere undergrupper, som sammen representerer det store mangfoldet av interesser på studiet. Her ser du en oversikt over noen av de største undergruppene:

Bedriftskontakten har ansvar for å holde kontakt med aktuelle bedrifter.

SID (Sosial- og inkluderingsdepartementet) arrangerer de største sosiale arrangementene og festene i regi av linjeforeningen. De har ansvaret for at bl.a. Timinis immatrikuleringsball, “Buckyballet”, Åreturen i januar og den årlige vårfesten “SpringFling” blir opplevelser en sent vil glemme.

Informasjonsdepartementet driver nettsiden og Timinis øvrige tekniske systemer.

Timini Idrett driver treninger i bl.a. fotball og volleyball og arrangerer fjellturer.

Hva er en linjeforening uten en egen linjeforeningsavis? inTimini kommer ut to ganger i semesteret, og redaksjonen skriver om alt fra sladder til samfunnskritiske artikler og morsomme, små anekdoter.

Vi har også en egen Kjeller på Moholt hvor den glade timinist kan stikke innom en fredagskveld for å nyte noen gode flasker øl eller svinge seg på dansegulvet.

I tillegg til disse finnes det flere mindre grupper, og det kan nevnes at vårt eget mannskor AdamsEplekor og damekoret Tinnitus høster god kritikk både i og utenfor linjeforeningen!

Mer informasjon