Teknisk utvikler, forsker hos KeraLight

Har du lyst til å være med på utviklingen av en spennende ny, grønn teknologi innen vannrensing?


Kvalifikasjoner:

Kunnskap innen Materialteknologi, Nanoteknologi, Kjemiteknikk, Solcelleteknologi på Master- eller Ph.D.-grads nivå, men også Bachelor-grads nivå vil bli vurdert,


Arbeidsgiver:

KeraLight AS, utviklingsavdelingen Oslo, Brobekkveien 104, 0582 Oslo


Jobbeskrivelse:

KeraLight søker 1-2 personer som ønsker å delta i selskapets utvikling av en spennende, ny, grønn teknologi innen vannrensing, gjennom et prosjekt støttet av Innovasjon Norge. Prosjektet skal utvikle en industriell demonstrasjonsenhet for fotokatalyse som skal prøves hos partnere i Norge.

Arbeidet vil i hovedsak være basert på det utviklingsarbeidet KeraLight har utført og dokumentert, som i første rekke omfatte:

 • Arbeid med beleggteknologi: påføringsmetoder og optimalisering,
 • Arbeid med strukturering av bærestruktur for det fotokatalytiske belegget,
 • Arbeid for å finne og benytte passende og optimal UVA-lyskilde,
 • Arbeid med mekanisk sammensetning av utstyret, og
 • Laboratoriearbeid med testing av utstyret under forskjellige betingelser.

I tillegg ønsker KeraLight å overføre sine spesifikke kunnskaper til de nyansatte, slik at KeraLights avanserte teknologi kan videreføres og utvikles etter prosjektets avslutning.

Til dette søker vi 1-2 kompetente og interesserte personer som ønsker å delta i dette utviklingsarbeidet. Vi søker personer som er:

 • Nysgjerrig, kreativ og løsningsorientert,
 • Samarbeidsvillig med evne til å konkludere,
 • Interessert i laboratoriearbeid og kjemisk analyse,
 • Interessert i å utvikle industrielle løsninger med denne teknologien.

Vi krever en viss formell kompetanse innen ett av områdene: Materialteknologi, Nanoteknologi, Kjemiteknikk eller Solcelleteknologi, helst på nivå med Master-grad eller høyere (men også Bachelor-grad er aktuelt), men viktigst er ønsket og evnen til å delta i dette utviklingsarbeidet.

Dette er i første omgang et engasjement, alternativt deltidsansettelse, for en periode på 9 måneder, med oppstart så raskt som mulig. Ved et godt prosjektresultat vil stillingene bli vurdert som faste stillinger innen KeraLights tekniske avdelingen.


Teknologi-beskrivelse:

UV-fotokatalyse benytter et lys som sammen med en katalysator kun genererer frie OH•-radikaler. Dette lyset er bare avhengig av katalysatorens egenskaper som i vårt tilfelle vil kreve et mildt UV lys av bølgelengde 330-365 nm (UVA). Fordelene ved bruk av fotokatalyse til rensing/desinfeksjon av væsker kan oppsummeres:

 • Dreper (destruerer) levende organismer (f.eks. bakterier) og bryter ned kjemikalier,
 • Vil være en prosess som vil erstatte ozonering i anlegg, med en betydelig kostnadsinnsparing, både kapitalmessig og driftsmessig,
 • Kan hindre begroing av spesielle flater,
 • Kan også angripe tungmetaller og omforme dem til metallhydroksider, M(OH), som kan felles ut,
 • Kan bruke lysemitterende dioder (UV-LED) som har øyeblikkelig respons når de slås på, konstant ytelse over levetiden, og kan enkelt effektreguleres ved varierende innhold av forurensninger, og
 • Bruker et mildt UV-lys uten kreftfremkallende egenskaper.

Fotokatalyse kan benyttes til rensing av nær sagt ethvert vann, fra drikkevann til prosessvann og til avløpsvann. KeraLight har vært i kontakt med et utvalg av forskjellige industrier, og bygd seg opp et bibliotek med uløste renseoppgaver, som hittil ikke har funnet gode løsninger, men hvor fotokatalyse kan være en god og effektiv løsning. Dette spenner fra rensing av drikkevann (både private og offentlige kilder) til rensing av vanskelige kjemikalier (som industrikjemikalier, landbrukspesticider, antibiotika samt perfluorerte væsker til brannhindring,). I tillegg er det innen landbasert fiskeoppdrett behov for nye renseteknologier, og tilsvarende med rensing av optiske vinduer som utsettes for belegging i prosesstrømmer innen oljeindustrien.


Ytterligere beskrivelse:

For spørsmål og ytterligere beskrivelse og informasjon, kontakt

 • Teknisk leder Bernt Thorstensen, tel.: 905 02 768, eller
 • Daglig leder Øystein L. Narvhus, tel.: 908 31 336.

Jobb-søknader med CV, karakterutskrifter og attester, sendes på mail til: bernt.thorstensen@keranor.no

Merket: «Jobb-søknad KeraLight»

Snarest mulig (utlysningen avsluttes 1/11-2022)

Kommentarer

Du må være logget inn for å se og poste kommentarer.