Studentassistent, NTNU NanoLab

Denne jobbannonsen har utløpt på dato. Informasjonen kan være unøyaktig, feil eller foreldet.

Studentassistent, NTNU NanoLab

Det åpner seg en ledig stilling som studentassistent ved NTNU NanoLab.

NTNU NanoLab er en strategisk satsning av NTNU for å koordinere og fremme forskning innen nanoteknologi og nanovitenskap. Renrommet NanoLab er en del av denne satsningen og er en «open access» fasilitet på 700 m2. Det driftes av en stab som består av 9 ingeniører, 7 studentassistenter samt 8 pliktarbeidere.

Oppgavene til studentassistentene ved NanoLab består i å assistere ingeniørene med den daglige driften av renrommet;

Denne stillingen omfatter bl.a:

  • Gi renromskurs til nye brukere både på norsk og engelsk

  • “Monday morning start-up” i renrommet.

  • Sørge for at forbruksmateriell alltid er tilgjengelig for våre brukere

  • Sørge for at forbruksmateriell blir bestilt opp

  • Samt annet forefallende arbeid

Opplæring vil bli gitt. Tiltredelse forventes å være i starten av april (etter påske). Her er gode muligheter for personlig utvikling, og stillingens innhold kan endres til å omfatte andre oppgaver etter hvert. Aktuelle framtidige oppgaver kan være for eksempel brukerstøtte, ukentlig vedlikehold av infrastrukturen eller innkjøp. Alle studentassistenter er viktige medarbeidere og vi forventer at våre nye kollegaer både strever etter å opprettholde NanoLabs høye standard og kommer med innspill for å forbedre våre rutiner.

Vi søker deg som er nøyaktig, selvstendig, service innstilt og strukturert. Hvis du har mulighet til å jobbe for NTNU NanoLab i mer enn tre semestre teller dette positivt. Muligheter for sommerjobb vil også kunne diskuteres. Vi ønsker at du jobber inntil 5 timer per uke, fortrinnsvis under normal arbeidstid. Stillingen er lønnet i lønnstrinn 22 med mulighet for opprykk.

Har du spørsmål vedrørende stillingen, vennligst ta kontakt med laboratorieleder Ken Roger Ervik (tlf 95 77 34 10).

Personlig søknad, CV og karakterutskrift sendes til ken.roger.ervik@ntnu.no innen 25.02.2023.

Kommentarer

Du må være logget inn for å se og poste kommentarer.