Studentassistent, NTNU nanolab

Denne jobbannonsen har utløpt på dato. Informasjonen kan være unøyaktig, feil eller foreldet.

Det åpner seg en ledig stilling som studentassistent ved NTNU NanoLab.

NTNU NanoLab er en strategisk satsning av NTNU for å koordinere og fremme forskning innen nanoteknologi og nanovitenskap. Renrommet NanoLab er en del av denne satsningen og er en «open access» fasilitet på 700 m2. Det driftes av en fast stab på 8 ingeniører og 7 studentassistenter.

Oppgavene til studentassistentene ved NanoLab består i å assistere ingeniørene med den daglige driften av renrommet. Vi søker nå en ny kollega hvor stillingen omfatter bl.a:

  • Kunne gi omvisninger av renrommet på både på norsk og engelsk
  • Sørge for at renromsklær alltid er tilgjengelig
  • Gjøre ukentlig vedlikehold på DI-vann system
  • Vedlikehold av utvendig LN2 tank
  • Samt gjøre annet forefallende arbeid både i og utenfor renrommet

Her er gode muligheter for personlig utvikling, og stillingens innhold kan endres til å omfatte andre oppgaver etter hvert. Aktuelle framtidige oppgaver kan være for eksempel brukerstøtte, annet ukentlig vedlikehold av infrastrukturen eller innkjøp. Alle studentassistenter er viktige medarbeidere og vi forventer at våre nye kollegaer både strever etter å opprettholde NanoLabs høye standard og kommer med innspill for å forbedre våre rutiner.
Vi søker deg som er nøyaktig, selvstendig, service innstilt og strukturert. Hvis du har mulighet til å jobbe for NTNU NanoLab i mer enn tre semestre teller dette positivt. Stillingen tiltres tidligst etter påske. Vi ønsker at du jobber inntil 5 timer per uke, fortrinnsvis under normal arbeidstid. Stillingen er lønnet i lønnstrinn 22 med mulighet for opprykk.

Ved spørsmål vedrørende stillingene, vennligst ta kontakt med laboratorieleder Ken Roger Ervik (tlf 95 77 34 10), ken.roger.ervik@ntnu.no. Personlig søknad, CV og karakterutskrift sendes til ken.roger.ervik@ntnu.no innen 14.03.2024.

Kommentarer

Du må være logget inn for å se og poste kommentarer.