Bedriftskontakten i Timini

Bedriftskontakten i Timini er kontaktkanalen mellom studentene på sivilingeniørstudiet Nanoteknologi og næringslivet. Vi er en gruppe studenter som jobber for å knytte bånd mellom nanoteknologistudenter og næringsliv, samt promotere studiet gjennom blant annet sosiale medier. Vårt mål er å gjøre studentene mer bevisste rundt karrierevalg og muligheter, samtidig som bedrifter kan bli bedre kjent med studiet og kompetansen nanoteknologistudenter opparbeider seg.

Vi hjelper ofte bedrifter med promotering gjennom rekrutteringsfremmende aktiviteter, iblant også i samarbeid med andre linjeforeninger. Dette gjør vi blant annet ved å arrangere bedriftspresentasjoner og workshops, promotere sommerjobber, prosjektoppgaver, diplomoppgaver eller hva som ellers måtte være ønskelig. Mer informasjon om de ulike tjenestene finnes i linkene ved siden av.

Dersom du har spørsmål eller henvendelser ang. våre tjenester eller ønsker mer fagrelatert informasjon, er det bare å ta kontakt med oss på ndp@timini.no.