Om studiet

Sivilingeniørstudiet i nanoteknologi ved NTNU ble opprettet i 2006 og er et tverrfaglig studie som gir studentene bred kompetanse innen fysikk, kjemi, materialteknologi, elektronikk og biologi med et fokus på nyskapning. Til og med første semester i tredjeklasse har studentene emner som gir dem en solid og bred realfagsbasis og god innføring i fagfeltene til de forskjellige studieretningene. For en oppdatert fagplan, se her.

De tre studieretningene på sivilingeniørstudiet i nanoteknologi er:

  • Bionanoteknologi
  • Nanoteknologi for materialer, energi og miljø
  • Nanoelektronikk

Bionanoteknologi

Studieretningen er primært rettet mot forskning, og studentene lærer mye av hva som foregår på fronten av forskning innen diverse tema. Blant annet innen toksologi, nevrovitenskap, cellebiologi og immunologi. Her er det et bredt spekter av biofag man kan gå, og lærer alt fra teknologi til fysikken bak biologien.

Studentene lærer å lese vitenskapelige publikasjoner, og får erfaring i R&D/FoU. I tillegg foregår mye av læringen på lab og studentene lærer viktigheten av steril teknikk, karakteriseringsteknikker for biologisk materiale f.eks. AFM, konfokal og XPS, andre karakteriseringteknikker som SEM og i tillegg fabrikasjon ved litografi.

Nanoteknologi for materialer, energi og miljø

Nanoteknologi for materialer, energi og miljø er en veldig bred og tverfaglige studieretning. I tillegg til ulike material og energiteknologifag, er det flere som velger fag innen bionanoteknologi og nanoelektronikk. Dette gjør at de som går materialretningen har ekstremt bred faglige bakgrunner ved endt utdanning. Blant annet er det mye fokus på batteri -og solcelleteknologi, elektronikk hvor det legges mye vekt på kvante- og faststoffysikk, materialer innen bioteknologi og generelt vanlige materialer som metaller, polymerer, keramer og kompositter.

Felles for alle som går materialretningen er at de har erfaring med avanserte karakteriseringsmetoder (SEM, TEM, S(T)EM, AFM) og metoder for manipulering av materialer (fotolitografi, FIB).

Nanoelektronikk

Ved å studere nanoelektronikk har man gode muligheter til å sette seg inn i kvantemekanikk, elektronikk og få en generell solid fysikkbakgrunn. Dette er nødvendig for å forstå elektronikk på nanonivå, men skaper også en god forståelse generelt for det meste av materialer. Dette er på mange måter lik studieprogram i elektro eller fysikk og matematikk. I tillegg, ut ifra hva man velger på prosjekt og master, vil man få mulighet til å arbeide mye på lab og arbeide med både prosessering, karakterisering og dataanalyse. Her kan man tilegne seg spesialkunnskaper og laberfaring som deg som arbeidsgiver kan dra stor nytte av.

Veldig mange av studentene som går denne retningen velger fag som innebærer programmering slik som Prosedyre- og objektorientert programmering (C++) og numerisk fysikk i fagplanen. I tillegg har mange av fagene, spesielt kvantefysikk-fagene, simuleringsoppgaver som gjør at man får brukt og lært mer programmering. Særlig MATLAB og Python blir brukt, men også andre språk og teknologier.