Om studiet

Sivilingeniørstudiet i nanoteknologi ved NTNU ble opprettet i 2006 og er et tverrfaglig studie som gir studentene bred kompetanse innen fysikk, kjemi, materialteknologi, elektronikk og biologi med et fokus på nyskapning. Til og med første semester i tredjeklasse har studentene emner som gir dem en solid og bred realfagsbasis og god innføring i fagfeltene til de forskjellige studieretningene. For en oppdatert fagplan, se her.

De tre studieretningene på sivilingeniørstudiet i nanoteknologi er: