Tjenester

Bedriftpresentasjoner:

  • En bedriftpresentasjon er et arrangement der bedriften får anledning til å holde foredrag i 45 minutter. Et slikt foredrag består gjerne av generell informasjon om bedriften, hvilke muligheter man har som arbeidstaker, informasjon om sommerjobber og eventuelt annen informasjon man ønsker å gi studentene. Presentasjonen etterfølges av et felles måltid for studenter og bedriftsrepresentanter der det blir anledning til å treffes i en uformell setting.

  • Presentasjon og bespisning kan finne sted på campus eller i Trondheim by. Det kan også legges opp til alternative aktiviteter knyttet opp mot presentasjonen. Presentasjonen blir godt markedsført for studentene på linjen for å oppnå best mulig oppmøte.

  • På en bedriftpresentasjon er det ofte vanlig at bedriftene stiller med noen som har vært i selskapet en stund og noen nyansatte som kan fortelle studentene hva man kan vente seg de første årene.

  • Det er også mulig for bedriften å få en presentasjon av nanoteknologistudiet på forhånd, slik at man kan vite mer om studiet.

Workshops:

  • En workshop eller case-workshop er på mange måter lik en bedriftspresentasjon, og er et relativt nytt opplegg. Mange studenter ser på workshops som en spennende og engasjerende måte å bli kjent med bedriften på, eller bransjen bedriften er en del av. Her har bedriften stor frihet når det gjelder å skreddersy et eget opplegg.

  • Et eksempel kan være en case-workshop på ca. 2 timer som starter med en kjapp presentasjon fra bedriften, gruppeinndeling av studenter med individuell jobbing med case og avslutning med gruppepresentasjoner.

  • “Dagen” rundes av med et felles måltid for studenter og bedriftsrepresentanter der det blir anledning til å treffes i en uformell setting. Presentasjon og bespisning kan finne sted på campus eller i Trondheim by. Det kan også legges opp til alternative aktiviteter knyttet opp mot presentasjonen. Presentasjonen blir godt markedsført for studentene på linjen for å oppnå best mulig oppmøte.

Promotering av sommerjobber:

  • På linjeforeningens hjemmeside, www.timini.no, tilbyr vi gratis annonseplass for jobber, sommerjobber og andre arrangementer som våre studenter kan søke på.

Promotering av prosjektoppgaver og masteroppgaver:

  • Bedriftskontakten videreformidler kontaktinformasjon til studenter som er aktuelle for prosjektoppgave/masteroppgave, samt hvilke emner studentene ønsker å skrive om. Dersom bedriften ønsker å informere om en aktuell prosjektoppgave, kan bedriftskontakten også gi informasjon til studentene om dette.

Priser oppgis ved henvendelse.