Om Bedriftskontakten i Timini

Offisielt er Bedriftskontakten i Timini en undergruppe av linjeforeningen for sivilingeniørstudiet i nanoteknologi, Timini. Det vil si at et utvalg av studentene på linjen jobber med kontakten ut mot næringslivet. Linjeforeningenes studentaktiviteter på NTNU baserer seg på finansiell støtte, og noe av denne støtten kommer fra samarbeid med næringslivet. Alt overskudd fra Bedriftskontaktens arbeid brukes til studentaktiviteter gjennom linjeforeningen. Lederen i Bedriftskontakten sitter også i hovedstyret i Timini. Som en viktig inntektskilde har Bedriftskontakten en sentral stilling i driften av linjeforeningen, og gjennom vårt arbeid får studentene ved linja tilskudd til aktiviteter som sosiale arrangementer og idrett, så vel som egen studentkjeller og linjeavis.

Bedriftskontakten er i tillegg sammen med linjeforeningen for Kjemi og prosessteknologi arrangør av den årlige bedriftsdagen Kjemidagen. Dagen trekker bedrifter fra bredt spekter av næringslivet og er den bedriftsdagen på NTNU som gir den beste kontakten mellom bedriftene og studenter ved nanoteknologistudiet. Overskuddet fra arrangementet går til hovedekskursjonen for de to linjene. Les mer om dette på kjemidagen.no.