Kjerneverdier

Samhold

I Timini er det et unikt samhold og et solid grunnlag for sosialt og faglig samarbeid. I fadderperioden spirer samholdet gjennom iherdig inkludering. Samholdet vokser videre gjennom arbeid i Timinis undergrupper og arrangementer i linjeforeningen. Samholdet skaper en identitetsfølelse, en tilknytning til foreningen og til hverandre. Opplevelsen av å få mye ut av samholdet i foreningen gjør at mange timinister ønsker å gi noe tilbake. Når timinister setter seg felles mål og jobber sammen, får foreningen til mye bra!
Timini bør derfor:

 • Være en arena hvor alle får anledning til å bli kjent med alle, også på tvers av kull.
 • Arbeide for å holde terskelen lav for å spørre om hjelp.
 • Jobbe for å opprettholde et solid og inkluderende miljø innad i hvert kull.
 • Legge til rette for vennskap som kan vare livet ut.
 • Oppfordre så mange som mulig til å delta på arrangementene som skjer.
 • Være et sted hvor vi hjelper hverandre når vi sliter.

Trygghet

Timini skal være en trygg arena for alle sine medlemmer, der man kan være seg selv og uttrykke seg fritt, og samtidig føle seg respektert og trygg. Timinister er forskjellige mennesker, med mange ulike interesser og meninger. Timini må romme og respektere alle for den de er for å være et sted man ønsker å høre til. En følelse av trygghet er en viktig forutsetning for å ha det bra i studietiden, når rammeverket man har hatt tidligere i livet byttes ut med en helt ny situasjon, både faglig og sosialt. Her har Timini både mulighet og ansvar for å at denne overgangen går smertefritt for seg, og for å skape et trygt og godt miljø for sine medlemmer.
Timini bør derfor:

 • Være en arena der alle kan føle seg velkomne.
 • Bidra til å redusere stress blant studentene.
 • Legge til rette for at tillitsvalgte får jobbe for en bedre studiehverdag.
 • Ha et fungerende varslingssystem for å håndtere vanskelige situasjoner som oppstår innad i linjeforeningen.
 • Ha interne personer med taushetsplikt, og kunne henvise til eksterne personer med taushetsplikt som man kan gå til om man vil snakke om noe vanskelig eller har problemer.
 • Legge en ekstra innsats i å gi nye studenter en trygg velkomst.
 • Holde lav terskel for å si ifra hvis man trenger en pause fra verv.

Nysgjerrighet

Timini er en linjeforening som består av nysgjerrige mennesker. I Timini skal alle interesser kunne blomstre, og uansett hvor sær interessen er kan den være kul hos oss. Mange medlemmer valgte nanoteknologi nettopp på grunn av nysgjerrighet på et av de nyeste fagfeltene innen naturvitenskapen. Denne nysgjerrigheten fører til et mangfold av kunnskap, ferdigheter og erfaringer innen foreningen. Blant timinister blir man stadig overrasket over hva samtalepartneren har drevet med av hobbyer, reiser, idretter eller fag. Her i foreningen skal vi lære av hverandre og stadig drive egen og andres nysgjerrighet til nye høyder.
Timini bør derfor:

 • Være en arena for de lærerike, tullete og supernerdete samtalene.
 • Legge til rette for faglige arrangementer.
 • Gjøre det enkelt for medlemmer å utforske interessene sine eller opprette nye grupper.
 • Bidra til å gjøre det gøy å lære nye ting.
 • Gi et tilbud av sosiale aktiviteter som treffer mangfoldet av interesser i linjeforeningen.

Gønning

I Timini er det en unik energi, et kraftig initiativ og et brennende engasjement. Dette kaller vi Gønning. Gønning er å hoppe ut i det, gi full guffe og tro på at man kan få til hva som helst sammen. I Timini skal vi fremme engasjement og det skal være kult å være gira! Med Gønning tør vi å vise hva vi kan og at vi har mye å gi til fellesskapet vårt. I Timini skjer det utrolig masse, og det dukker stadig opp nye ting når noen plutselig bare gønner på med et dritkult påfunn de kommer opp med. Gønning fra timinister er også det som opprettholder det som tidligere medlemmer en gang startet. Gønning gjør Timini til Timini, for uten det hadde vi ikke klart å drive en så kul og velfungerende linjeforening som vi har. Når vi gønner på for fullt, kan ingenting stoppe oss!
Timini bør derfor:

 • Være en linjeforening hvor vi oppmuntrer hverandre til å prøve.
 • Være en linjeforening hvor vi støtter hverandre, også når man feiler.
 • Legge til rette for engasjerte timinister, og opprettholde deres engasjement ved å støtte med midler, nettverk og veiledning.
 • Gjøre at vi hjelper hverandre når vi ser muligheten for å nå nye høyder.
 • Være en arena hvor det er rom for å være flink, hvor det er rom for å engasjere seg og hvor det er rom for å gønne.

Moro

Moro er selve motoren i Timini. At vi har det lattice er grunnen til at vi kan utsette alt av skolearbeid for å drive med noe totalt svada på Vrimle. Moro gjennomsyrer det meste av det vi driver med, både på skolen, etter skolen og i helgene. At det er gøy er det som motiverer oss til å legge tid og innsats i verv og undergrupper. Moro er både drivkraften og formålet til en linjeforening. Moro fører til Samhold, Trygghet, Nysgjerrighet og Gønning. Moro får oss til å strekke oss lenger, og er det som gjør Timini til Timini. Om vi ikke har det gøy, så har vi ingen linjeforening!
Timini bør derfor:

 • Legge til rette for at det er moro å være med i undergrupper eller arrangere og/eller delta på arrangementer.
 • Se etter og gripe muligheter til å ha det gøy.
 • Jobbe for at arrangementer er gøy å være med på, og for å endre på ting som ikke fungerer.
 • Huske at vi er en studentforening, ikke Forsvaret, Regjeringen eller FN.