Styret 2022

Styret 2022

Regjeringen Styret er navnet på Norges Timinis utøvende myndighet. Regjeringen Styret har ansvar for å iverksette de beslutningene som Stortinget Generalvorsamlingen fatter. Den har også det politiske initiativet, som vil si at de foreslår de fleste saker for Stortinget Genvors. Regjeringen Styret ledes av Statsministeren Buckministeren og består av en rekke ministere som har ansvar for hvert sitt departement/team.

Regjeringens Styrets sammensetning, oppgaver og forholdet til Stortinget Genvors er bestemt i Grunnloven Vedtektene og i Regjeringsinstruksen Appendix. Ifølge Grunnlovens paragraf 3 De Gamle og Bitre ligger riktignok den utøvende makt hos Kongen eller regjerende Dronning Superlederne, men etter at Norge Timini fikk parlamentarisme, er det Regjeringen Styret som har den reelle makten.

Med Timinis kjerneverdier, vedtekter og Appendix som ledestjerne leder Styret Timini fremover med stil, enige og tro til Dovre (Gløshaugen) faller.

Styrets medlemmer

Buckminister: Ane R. Nordvik
Ansvarsminister: Ingrid Gustavsen
Lese- og skriveminister: Patrick Thomassen
Finansminister: Henrik Solheim
Vorsvarsminister: Jesper Fladeby
Næringsminister: Peder Tinius Hannevig Waalen
Informasjonsminister: Trond Hauklien
Sosial- og inkluderingsminister: Annbjørg Hovdejord