Styret 2023

Styret 2023

Magidepartementets Styrets hovedoppgave er å hindre gomper kriser i å få snusen det magiske samfunnet Timini, både gjennom forebyggende arbeid og nødhjelp dersom ulykken først er ute. Særlig har  Avdelingen for oppsyn og kontroll med magiske vesener og Avdelingen for magiske uhell og katastrofer Styret et stort ansvar for dette arbeidet. Det er til enhver tid magiministerens Buckministerens oppgave å holde gompe-samunnet Timini, via den britiske statsministeren Styret, orientert om de sakene som er for store til at de kan kontrolleres fullt ut, som for eksempel når det er i ferd med å bryte ut krig strammes inn på drikketillatelser (eller kjøleskapet er i underskudd).

Den britiske statsministeren Brit Wenche er en av få gomper ikke-timinster i høyere stillinger som vet om det magiske samfunnet arbeidet Styret legger ned for timinister, skjønt samarbeidet er nesten umerkelig dersom det ikke er behov for det.

Magidepartementet Styret samarbeider også med tilsvarende institusjoner i andre land linjeforeninger. 

I tillegg rommer magidepartementet Timini en rekke avdelinger undergrupper som tar seg av ulike sider ved det magiske samfunnet linjeforeningen. Det er også verdt å merke seg at magisamfunnet Timini ikke har noe så mye maktfordelingsprinsipp, her er både den utøvende, lovgivende og dømmende makten samlet under samme tak Styret og med den samme ledelsen – noe det kan diskuteres hvor bra fungerer med tanke på nøytralitet i justissaker. 

Styrets medlemmer

Buckminister: Peder Tinius Hannevig Waalen
Ansvarsminister: Synne Kristine Lauritzen
Lese- og skriveminister: Sander Endré Nilsen
Finansminister: Christian Bull Osmundsen
Vorsvarsminister: Christine Reisæter Amundsen
Næringsminister: Herman Barring Berggren
Informasjonsminister: Martin Kollstrand
Sosial- og inkluderingsminister: Stina Lerirvik