Styret chiller i hovedbygningen
Styret chiller i hovedbygningen i dress, slik de vanligvis gjør.

Styret

Regjeringen Styret er navnet på Norges Timinis utøvende myndighet. Regjeringen Styret har ansvar for å iverksette de beslutningene som Stortinget Generalvorsamlingen fatter. Den har også det politiske initiativet, som vil si at de foreslår de fleste saker for Stortinget Genvors. Regjeringen Styret ledes av Statsministeren Buckministeren og består av en rekke ministere som har ansvar for hvert sitt departement/team.

Siden januar 2021 sitter Ellinor, Morten, Ane, Adam, Mathias, Matilde, Iver og Amalie i Regjeringen Styret.

Regjeringens Styrets sammensetning, oppgaver og forholdet til Stortinget Genvors er bestemt i Grunnloven Vedtektene og i Regjeringsinstruksen Appendix. Ifølge Grunnlovens paragraf 3 De Gamle og Bitre ligger riktignok den utøvende makt hos Kongen eller regjerende Dronning Superlederne, men etter at Norge Timini fikk parlamentarisme, er det Regjeringen Styret som har den reelle makten.

Med Timinis kjerneverdier, vedtekter og Appendix som ledestjerne leder Styret Timini fremover med stil, enige og tro til Dovre (Gløshaugen) faller.

Les mer

Finansminister Adam

Finansminister er politisk ansvarlig for den økonomiske flyten i foreningen, presentering av statsbudsjettet, samt melking av landets ressurser til svada. Utover dette er finansminister også overhodet for finansteam, som bistår ministeren og hindrer vedkommende i å bruke halve budsjettet til foreningen på nattmat.

Nåværende finansminister, Adam Fedorcsak, er 20 år gammel. I likhet med flere av sine forgjengere pryder han regelmessig bart og dress, og har følgelig høy etos. Adams personlighet er bygget rundt kebab, og gjennom hans gigantiske engasjement for hele Norges nattmat, skaffet han 25000kr til Timini for å nettopp spise nevnte rett. Dette kebabstuntet landet ham en plass i Timinis ærbødige styre, da dette ble akseptert som kompensasjon for at han manglet de tre årene med påkrevd regnskapsstudium stillingen originalt behøvde.

Det finnes lite informasjon om Fedorcsaks oppvekst, da han utelukkende ble observert i og nær ulike bassenger, samt sittende på kebabsjapper. Om han skjulte sine andre aktiviteter eller om hele livet hans kun bestod av dette er fremdeles usikkert. Jobbkarrieren til Adam startet imidlertid sommeren 2019, da han landet sin første jobb som bilmekaniker i Ungarn. Han fant raskt ut at erfaringen med korrupsjon kunne komme til bedre nytte i land som faktisk hadde penger man kunne scamme seg til, og begynte dermed å se etter lukrative jobbmuligheter i Norge. Jobb fikk han ikke, men han klamret seg i det minste inn på nano etter at alt av eksamener ble avlyst, og her kriger han fremdeles gjennom hverdagen.

Errors: 1

Errors

Feilmeldinger

Error: Requested entity -1 not found. Location: Banto\Entity::__construct